Mô hình quản lý của Công ty đồng hồ nữ rất tàn nhẫn

Rất nhiều Công ty ừong khi tập trung xử lý tiêu thụ thì đã tiêu hao rất nhiều thời gian để thảo luận làm thế nào tổ chức được tài chính của họ. Do chúng tôi đã biết phải làm thế nào mua đồng hồ nữ, nên so với các Công ty khác, chúng tôi nhanh chóng hoàn thành tập trung quản lý dữ liệu tiêu thụ mà cũng rất kinh tế”.

Người thích ứng được  đồng hồ nữ sẽ sống:

đồng hồ nữ

về lĩnh vực quản lý, phong cách quản lý mà Bill Gates vận dụng không phải là hình thức chủ nghĩa cá nhân của Mỹ, mà cũng không phải là hình thức chủ nghĩa tập thể của Nhật Bản mà là độc lập giống như là bác học Đác – win : Người thích đồng hồ nữ hàng hiệu được sẽ sống.

Thuyết tiến hoá của Đác win cho rằng, biểu hiện của hệ thông thần kinh hữu cơ khác nhau, có thể hỗ trớ quyết định khả năng tốc độ phản ứng và sự thay

đổi, vì vậy nếu sống được tiếp thì sẽ càng mạnh mẽ. Đó chính là người thích ứng được thì sẽ sống sót. Mô hình quản lý của Công ty Microsoft rất tàn nhẫn. Jackdon đã từng nói: “Xung đột luôn là điểm chính quyết định mỗi vấn đề lớn của Công ty Microsoft. Đây là một Công ty mà mọi người lúc nào cùng nhau giao tranh, không chỉ là đánh với người ngoài cuộc mà còn đánh cả với người trong cuộc”.

Bill Gates khuyên khích những nhân viên trung thành, Bill Gates luôn khen ngợi những nhân viên có biểu hiện xuất sắc bằng cách độc đáo của riêng mình: “Trước khi Công ty công khai shop đồng hồ phát hành cổ phiếu, tôi sẽ có những thu xếp riêng, sẽ chuyển một phần quyền sử dụng cổ phiếu cho nhân viên. Làm như vậy để nhân viên hiểu rằng, những biểu hiện của họ trong công việc mới quan trọng làm sao”.

 

 

Đi du lịch hồng kông giá siêu rẻ, truy cập ngay: http://dulichhongkonggiare.net

Reply