Hồ sơ bản vẽ thiết kế cơ sở, phương án kiến trúc Gold Tower 275 Nguyễn Trãi

Các bác cho Gold Tower 275 Nguyễn Trãi hỏi Hồ sơ bản vẽ thiết kế cơ sở, phương án kiến trúc có cần Chủ đầu tư đóng dấu không? Nếu có thì quy định tại văn bản nào? Gold Tower 275 Nguyễn Trãi xin chân thành cảm ơn. Gold Tower 275 Nguyễn Trãi chỉ thấy quy định CĐT phải đóng dấu đã phê duyệt vào bản vẽ thi công trước khi đưa ra ngoài công trường. Còn TKCS không thấy có quy định phải đóng dấu. Cảm ơn Gold Tower 275 Nguyễn Trãi, cái này tưởng đơn giản vậy mà bạn tôi hôm qua hỏi quả thật tôi thấy bất ngờ chẳng biết nó có được quy định ở đâu nữa. Nhưng theo suy nghĩ của tôi thì Chủ đầu tư hoặc đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức phần việc đó ít nhất phải đóng dấu của tổ chức đó chứ, chẳng nhé lại mỗi dấu của đơn vị tư vấn rồi đem trình? Rất mong các anh chị ai biết chỉ giúp. Theo tôi thì bản vẽ thiết kế cơ sở trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định nên cái con dấu này sẽ do chính quyền địa phương đóng dấu, còn bản vẽ thi công thì sẽ đóng dấu chủ đầu tư vì là đơn vị thẩm định bản vẽ đó. Xin cao kiến khác. mặc dù không có quy định nhưng hồ sơ TKCS và PAKT trước khi thẩm định ở các CQNN thì vẫn phải đóng dấu CĐT. Lý do: Các cơ quan NN chỉ xem hồ sơ đã được CĐT đóng dấu để thể hiện là đã kiểm tra và có trách nhiệm về hồ sơ đó. Dù sao tư vấn chỉ là người vẽ, còn người sử dụng về sau là CĐT. Cảm ơn bác, ý tưởng của bác xem ra rất hợp lý. Các bác khác trên diễn đàn có ý kiến gì thêm không ạh?

Reply